drift

seneste driftsinformation

E/F Rådmandshuse
Fejlretning er afsluttet og normal drift genoptaget.
Der har været en kort strømafbrydelse internt i foreningen mellem kl. 17.09 og 18.24.

Strømmen er tilbage.


Kendte strømproblemer i Storkøbenhavn:

PBS
Karlebo den 01.03.2020
Manglende PBS opkrævning I marts

Grundet problemer med PBS kørsel er opkrævning for marts ikke foretaget. Beløbet opkræves I stedet per 1. april 2020. Dette gælder både automatiske opkrævninger (PBS) og girokort.

tilbage