Samlet oversigt over mindstepriser, svarende til abonnement i 6 måneder


Internet, gigabit Oprettelse Abonnement per måned Mindstepris
100/100 Mbps 299,- 99,- 893,-
150/150 Mbps 299,- 149,- 1.193,-
250/250 Mbps 299,- 299,- 2.093,-
Public IP (tillæg til Internetabonnement) 100,- 25,- 250,-
Internet, fibernet Oprettelse Abonnement per måned Mindstepris
20/20 Mbps 299,- 99,- 893,-
40/40 Mbps 299,- 199,- 1.493,-
60/60 Mbps 299,- 299,- 2.093,-
100/100 Mbps 299,- 499,- 3.293,-
Public IP (tillæg til Internetabonnement) 100,- 25,- 250,-
Telefon Oprettelse Abonnement per måned Mindstepris
Fastpris plus med nyt nummer 0,- 99,- 594,-
Fastpris med portering af nummer 99,- 99,- 693,-

Der skal særskilt gøres opmærsomt på, at beboere i foreninger kan blive opkrævet servicefee / bidrag for vedligeholdelse af foreningens anlæg. Kontakt os eller din forenings kontraktansvarlige for yderligere information.

Abonnementer faktureres månedsvis forud. Forbrugsafregnede ydelser faktureres periodevis bagud.

Første abonnementsfaktura vil indeholde periode fra oprettelse til og med den måned, hvori betaling forfalder. Der dannes abonnementsfakturaer én gang per måned, som udgangspunkt den 20. i måneden

For løbende abonnementer pålægges der fakturagebyr på kr. 5,50 ved betaling via Betalingsservice og kr. 39,00 ved betaling via Giro eller kontooverførsel.