Prisliste

Nedenstående skema giver dig oversigt over aktuelle priser for og engangsbetalinger og gebyrer

Engangsbetalinger

Flytning af internet, telefon eller digitalt tv: kr. 149,00
Flytning af analog TV (coax): kr. 499,00
Nummerændring: kr. 99,00
Overdragelse af abonnementsaftale: kr. 199,00
Teknikerbesøg: kr. 699,00
Forgæves teknikerbesøg: kr. 699,00
Fremrykning af opsigelsesdato med ny slutafregning: kr. 179,00

Gebyrer

Fejlsøgningsgebyr (NFF), router: kr. 349,00
Faktureringsgebyr. Modtagelse og betaling af regning via Betalingsservice: kr. 5,50
Faktureringsgebyr. Betaling via Giro/overførsel: kr. 39,00
Gebyr for fremsendelse af fakturakopi/kontoudtog per brev: kr. 49,00
Gebyr for fremsendelse af fakturakopi/kontoudtog per mail: kr. 29,00
Rykkergebyr (ved manglende betaling): kr. 100,00
Genåbning af internet, telefon og digitalt tv (efter restancelukning): kr. 100,00
Genåbning af analog TV (coax), (efter restancelukning): kr. 499,00
Genoprettelse af internet, telefon og digitalt tv, hvis abonnementet er nedtaget: kr. 299,00
Genoprettelse af analog TV (coax), hvis abonnementet er nedtaget: kr. 1.495,00
Vær opmærksom på at forsinket indbetaling af oprindeligt fakturabeløb ikke fritager dig for indbetaling af renter og rykkergebyr. Dækker en indbetaling ikke det fulde skyldige beløb udlignes rykkeromkostninger først, dernæst fakturaer.

Ved manglende betaling

Betaler du ikke din regning rettidigt, vil du få tilsendt en betalingspåmindelse.

Modtager vi ikke betaling inden den angivne forfaldsdato på betalingspåmindelsen, bliver dit abonnement spærret og vi fremsender Rykker 2

Betaler du ikke Rykker 2 rettidigt, opsiges dit abonnement uden yderligere varsel og evt. e-mail adresser og hjemmeside slettes. Samtidig fremsendes Inkassovarsel.

Modtager vi ikke betaling senest 10 dage efter fremsendelse af Inkassovarsel overdrages fordringen uden yderligere varsel til Intrum Justitia og betaling med frigørende vikning kan herefter kun ske til Intrum Justitia.

Generelt skal vi opfordre til, at du kontakter os, såfremt du har brug for en afdragsordning eller henstand med betaling. På den måde kan du undgå, at du pålægges yderligere omkostninger.