Opsigelse af abonnement

Abonnementer kan opsiges med en måneds varsel, dog tidligst til 6 måneder efter aftalestart.

Endelig opsigelsesdato vil fremgå af bekræftelsen, som vi sender til dig, når vi har behandlet din opsigelse.

Såfremt du fraflytter adressen, kan du overdrage dit abonnement inkl. evt. forudbetalt abonnement til den nye beboer.

Overdragelse kan ske uden varsel. Parterne skal indbyrdes afregne eventuelt forudbetalt abonnement.

Vær opmærksom på, at e-mail adresser samt evt. hjemmeside og domain ligeledes nedtages ved ophør af internetaftale, medmindre der indgås særskilt aftale omkring disse.

 
opsigelse af abonnement
 
Leveringsadresse:
Kundenummer*
Navn*
Adresse*
Postnummer*
By*
Telefonnummer*
E-mail adresse*
 
Opsigelsen vedrører:
 
ěnskes opsagt fra:*
Abonnementer kan opsiges med en måneds varsel, dog tidligst til 6 måneder efter aftalestart.
 
Fraflytter du adressen? :
 
Ny adresse:
Adresse
Postnummer
By
 
overdragelse af abonnement
 
Såfremt abonnementet ønskes overdraget udfyldes nedenstående
 
Navn
Telefonnummer
E-mail adresse
Tilmelding til PBS
CPR-nr
Registreringsnr.
Kontonummer
Jeg har læst og accepterer 'Abonnementsbetingelser for Sagitta' samt 'Mindstepriser for Sagitta'